Roret får en overhaling

Post date: 22-03-2015 16:22:16

Roret slibes helt i bund og åbnes og det gamle skum krattes ud erstattes af strategisk placerede afstandsripper. Senere er der sat en skrue prop i bunden, for at kunne tømme evt. vand ud. Rorhovedet blev i processen også forstærket, da det viste sig at det ikke var meget kontakt mellem aksel og glasfiber i dette kritiske område, der var tydlige revnedannelser i glasfiberen.

Roret er slebet ned
Rorhoved meget ringe udført
Rorhoved renoveret
Roret er nu færdigprimet og skal bare have en gang bundmaling